Resolución de Acreditación de Competencias (Relación provisional de admitidos)